Zdroj: http://aldorma.hys.cz/index.php?a=stosluvky/ve-valce  •  Vydáno: 8.9.2016 6:05  •  Autor: Mardom

Ve válce

Téma: Stověžatý tatíček
Období: Rok od smrti Velvrika Elata

Uplynulo něco přes rok od doby, kdy umřel král Velvrik Elat, poslední panovník tohoto příjmení. Celá země se nacházela ve válce. A ta nepřinášela dobro nikomu, ani chudým, ani šlechtě, neboť celé jejich postavení a bohatství bylo zničeno tím, čemu se říká ctižádostivost možných následníků trůnu.
První dědičkou byla Ester a její manžel Karl, ale ti padli za obět Jasonu Prescottovi prakticky měsíc poté, co byli korunováni.
Mark Stone se s Jeniffer usadili v Telmiru, stověžatém tatíčkovi Aldormského království. Bohužel válka nechala vyhasnout životy dalších možných dědiců a srovnala hodně věží se zemí. Marné je chtít zachovat krásu navěky věků.