Zdroj: http://aldorma.hys.cz/index.php?a=zlato-a-stribro/zlato-a-stribro-kapitola-13  •  Vydáno: 29.8.2016 18:19  •  Autor: Lomeril

Zlato a stříbro - Kapitola 13

Zlato a stříbro - Kapitola 13 13.kapitola Zlata a stříbra

Eric Rawne nebyl doma, za což byla Karol jenom ráda, a tak ji uvedli rovnou k Dairin Rawneové. Našla ji v salónu, na podlaze si se svou chůvou hráli dva malí chlapci, jeden asi pětiletý, druhý mladší. Když ji paní domu uviděla, povzdechla si.

"Čekala jsem, že přijdete sem. Říkala jsem to i Ericovi. Co máte na srdci? Nevím, kde se Angus schovává," přivítala ji.

"Chci vědět něco jiného. Můžeme mluvit o samotě?"

Dairin se zvedla a společně vyšly na terasu. Velice se podobala terase v Angusově domě a Karol znovu zabolela vzpomínka na to odpoledne, kdy luštili tři hádanky.

"Tehdy na té večeři jste zmínila nějakou spojitost mezi Loqarem Nimanem a mým otcem. Co jste tím myslela?" začala raději. Prodlévat myšlenkami u Anguse se teď nevyplácelo.

"To nesmím prozradit. Slíbila jsem to Rebece," odvětila Dairin.

"A můžete aspoň naznačit?"

Na Dairinině tváři se objevil lehounký úsměv.

"Naznačit bych možná mohla. Ta spojitost je jednoduchá - jde o jediné: kdo zdědí Petrův Kámen," řekla.

"No přece můj manžel a moje děti. Podle závěti Petra Volana nemůže Petrův Kámen vlastnit žena. Co s tím má společného Loqar Niman?" nechápala Karol.

"A když se nevdáte a nebudete mít děti..." pobídla ji Dairin.

"Tak otec ustanoví náhradního dědice. Pořád nevím, jak do toho zapadá Niman."

"Váš otec musel Loqarovi na ten dluh dát nějakou záruku, a věřte mi, že vám neřekl o všech penězích, které si vypůjčil," napovídala Dairin dál.

"Ale to by musel dát do zástavy celý Petrův Kámen..." Karol se zarazila v polovině věty. "To neudělal!" zvolala.

"Přímo ne. No tak, dejte si to dohromady s tím, co jsem vám teď řekla!"

Karol přemýšlela, až v ní vzklíčilo ohromné podezření.

"Otec mě nezasnoubil, že ne?!" zaúpěla.

"Opět - ne přímo. Loqar chce vysoko postavenou ženu, vy jste moc malá ryba. To znamená, že pro něj - kromě sňatku - je jediná možnost, jak získat Petrův Kámen."

"Otec z něj udělal náhradního dědice?" pochopila Karol.
Dairin se rozzářila jako sluníčko.

"Věděla jsem, že na to přijdete! Ale ještě to není všechno. Musel se nějak pojistit, že vy se nevdáte a nezajistíte si potomky, tedy jako žena bez dědiců sama nebudete mít právo převzít dědictví. Váš otec s ním uzavřel smlouvu, kde mu slíbil, že se neprovdáte, dokud on bude žít. Ovšem až váš otec zemře, Loqar získá Petrův Kámen a vy budete volná. Když se provdáte až po otcově smrti, nedostanete nic, to je ve smlouvě také," upřesnila Dairin.

Takže mě vlastní otec odsoudil k tomu zemřít jako stará panna. Kdo si vezme holku bez krejcaru? No to ti pěkně děkuju, tati, poslala v myšlenkách vzkaz daleko na sever. Ale co, dodala vzápětí, stejně nemám šanci získat Anguse a žádný jiný se s ním nedá srovnat. Ne, nedokázala si představit, že by stála po boku někoho jiného. Ne potom, co se s Angusem drželi za ruce uprostřed úplňkové noci. Pak se sebrala a uvědomila si, že Dairin nejspíš porušila svůj slib Rebece.

"A tohle mi smíte říct?" rýpla si.

"Já jsem vám přece neřekla ani slovo," usmála se Dairin.

"A princ tohle všechno ví?" zeptala se Karol a snažila se nevnímat tupou bolest v místech, kde ještě včera mívala srdce. Teď tam bylo jen prázdno. Její srdce se s Angusem skrývalo neznámo kde. Dairin si znovu povzdechla.

"Ano, ví to. Vraťte se domů a zapomeňte na něj," poradila jí Dairin.

Karol o sobě věděla, že je schopná hodně věcí, ale zapomenout na Anguse mezi ně nepatřilo.

"Ale jak to, že to ví všichni kromě mě, přestože jsou tak daleko od Petrova Kamene?" zajímala se.

"Klepy se šíří rychle. Kromě toho, Loqar se pochlubil královské rodině a Angus to zase svěřil Ericovi a tak dále..." vysvětlila Dairin se znuděným gestem. Karol to přivedlo na jednu myšlenku. Eric Rawne je Angusův nejlepší přítel. Pokud Eric neví, kde Angus je, neví to nikdo.

"Kdy se vrátí váš manžel?" vypálila otázku.

Přesně v tu chvíli se zevnitř ozval hlas chůvy: "Je na terase, pane, ale má tam návštěvu."
Vzápětí z domu vyšel Eric Rawne. Zastavil se, když uviděl Karol, ale přešel k Dairin a políbil ji na přivítanou, jako by se nic nedělo. Až potom se otočil ke Karol.

"Jsem rád, že je vám lépe," řekl.

"To já taky. Povězte mi, kde se přede mnou schovává?"

Eric se znepokojeně podíval na Dairin, ale ta se tvářila naprosto bezvýrazně.

"Nehledejte ho, prosím. Nechte ho žít ten život, který si naplánoval," řekl tiše.

"Chci s ním jen jednou mluvit. Vyjasnit si všechno, přímo, bez hádanek. Pak slibuji, že půjdu," zaprosila.

Eric se zatvářil podezíravě.

"Jeden rozhovor?"

"Víc nežádám," ubezpečila ho Karol.

"Promluvím s ním," slíbil jí.

"To se ani nemusíte obtěžovat. Na to vám Angus nikdy nepřistoupí. Dovezte mě za ním, postavte ho před hotovou věc, a já slibuji, že pokud mě sám Angus nepožádá, abych zůstala, odejdu z jeho života navždy," navrhla Karol.

Eric si ji dlouze prohlédl a pak přikývl.

"Zítra vás vyzvednu."

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain